VTEM Banners
Bedrijfsbezoeken

 

Bedrijven

 

Gezondheid en vitaliteit
Gezonde en gemotiveerde medewerkers vormen de basis van een goed lopend bedrijf / van een succesvolle organisatie.

MOTIVATIE Gezond zijn en blijven is helaas niet zo vanzelfsprekend. Voortdurende veranderingen in de maatschappij en organisaties, hogere eisen aan medewerkers wat betreft flexibiliteit, kennis en vaardigheden, maar ook hoge eisen aan het privéleven, zetten mensen steeds meer onder druk. Het is dus ook voor organisaties belangrijk om hier gericht aandacht aan te besteden.

 “Voorkomen is beter dan genezen” en dat geldt ook voor de gezondheid van uw medewerkers. Geef overbodige stress geen kans in uw organisatie en verhoog de vitaliteit en weerbaarheid van uw medewerkers door preventieve maatregelen.
De oorzaken van stress zijn even divers als de gevolgen. Liggen de oorzaken voornamelijk in de persoonlijke sfeer, of zijn de randvoorwaarden binnen de organisatie niet optimaal? Het gaat in ieder geval altijd om een disbalans tussen draagkracht en draaglast. Je kunt op verschillende manieren naar die disbalans kijken. Is de draaglast te zwaar, of moet de individuele draagkracht vergroot worden? Welke stappen kunnen er genomen worden om de balans weer te herstellen?

INSPIRATIE Jo-IngDia Nederland biedt een aantal mogelijkheden om mensen en organisaties beter in balans te brengen. Vanuit die balans krijgen mensen weer contact met hun eigen enthousiasme en creativiteit en ontstaat er ruimte om vanuit bezieling en inspiratie te leven en te werken.

Binnen een maatwerktraject is o.a. het volgende mogelijk:

  • één keer per week o.a. met bewegings-/ademwerkoefeningen, kleurentherapie, waarin uw medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich te ontspannen en op te laden.
  • een éénmalige workshop / training, waarin bewegingsoefeningen met variabele spel- en communicatieoefeningen wordt gewerkt.
  • individuele begeleiding, waarbij ik gebruik maak van coaching, N.L.P., Bodywork.
  • een reïntegratie traject

 

Terugdringen Ziekteverzuim

Ziekteverzuim kost veel geld. Een goede aanpak is vanuit financieel een ook sociaal oogpunt zeker belangrijk. Verzuim kan door uiteenlopende redenen veroorzaakt worden. Jo-IngDia Nederland kan u diverse vormen van professionele hulp bieden.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse mogelijkheden (1 t/m 5). Er kan gekozen worden uit één specifiek onderdeel. Bij een hoog verzuim kunnen wij ook een totale aanpak toegespitst op uw bedrijf of organisatie bieden.

 

  1. Hoog verzuim
  2. Ziekteverzuimgesprekken
  3. Betrokkenheid en mentaliteit
  4. Counselling zakelijk
  5. Instellen spreekuur

 

 Communicatie voor leidinggevenden

Niveau

LBO tot HBO+ niveau

Deelnemers

Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deze training kan ook aan kleine groepen (2 tot 6 ) personen gegeven worden. 

Duur

Twee dagen of vier dagdelen. De training kan naar wens worden uitgebreid indien leerdoelen worden toegevoegd of verdieping wenselijk is.

Niveau

LBO tot HBO+ niveau

Deelnemers

Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deze training kan ook aan kleine groepen (2 tot 6 ) personen gegeven worden. 

Duur

Twee dagen of vier dagdelen. De training kan naar wens worden uitgebreid indien leerdoelen worden toegevoegd of verdieping wenselijk is.

Coachingsvaardigheden

Voor allerlei disciplines, (P&O functionarissen, leidinggevenden, docenten, verzuimdeskundige, jobcoaches, begeleiders, particulieren, enz) kunnen wij een uitstekende training op  het gebeid van coaching samenstellen waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en oefeningen.

De exacte inhoud stemmen wij in overleg met u samen.

Functioneringsgesprekken 

Functioneringsgesprekken kunnen een belangrijk sturingsmechanisme zijn. In deze training leert u op een constructieve wijze deze gesprekken te voeren.

 Het niveau van deze training wordt in overleg bepaald (van MBO tot HBO+ niveau).

Deelnemers

Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deze training kan ook aan kleine groepen (2 tot 6 ) personen gegeven worden. 

Duur

Twee dagdelen. De training kan naar wens worden uitgebreid indien leerdoelen worden toegevoegd of verdere verdieping wenselijk is.

F eedback 

Tijdens de workshop ‘Feedback’ komen vele verschillende aspecten van feedback aan de orde. Zo leert u op een goede wijze feedback te geven, psychologische achtergronden komen aan bod zodat u beter kunt omgaan met (emotionele) reacties en weerstand. De 360◦ graden feedback is ook  een onderwerp zodat u een duidelijk beeld hebt van wat anderen van u vinden en hieruit leerpunten kunt halen.

Niveau

MBO tot HBO+

Duur

Een dag of twee dagdelen van 3 uur

Aantal deelnemers

Maximaal groepsgrootte: 12 per groep

Vergadertechnieken 

In deze training leert u hoe u als deelnemer het maximale uit een vergadering kunt halen. Uw mening kunt zeggen, effectief kunt maar ook ruimte geven voor andermans inbreng komen aan bod. Het stellen van vragen en constructieve afspraken maken is tevens een onderdeel van deze training.

Deze training bestaat uit twee dagdelen. Het is ook mogelijk de training om te zetten in een workshop van 1 dagdeel.

Is uw organisatie mensgericht en wilt u dat uw medewerkers gezond blijven?

Lees ook : Rustmoment-bedrijfsbehandelingen

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl