VTEM Banners

Kleurentherapie
Kleur speelt een belangrijke rol in je leven. Vaak heb je het niet eens in de gaten. Door je  bewust te worden van deze invloed op je welzijn kun je dit gebruiken om je beter te voelen.  Kleurentherapie is een verfijnde, uitwendige therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de  helende energie die in de zichtbare gekleurde lichtstralen opgesloten zit. Harmonie en evenwicht brengen in het lichaam is de belangrijkste toepassing van kleurentherapie.  Je voelt je lekkerder en positief als het lichaam met kleuren in balans is. De gezondheid verbetert sterk.

Ons lichaam is gebouwd om veel (natuurlijk) licht te ontvangen. Via de ogen wordt veel licht  opgenomen, uiteindelijk verwerkt in de hersenen waaronder de belangrijke hypothalamus. Kleuren hebben een positieve invloed op alle organen, van alle kwaaltjes zijn toe te passen kleuren of kleurcombinaties bekend.

Met kleuren is een lichamelijke alsook psychische reactie te bewerkstelligen. In zichtbare gekleurde lichtstralen zit energie opgesloten welke door het lichaam toegelaten wordt, het  is voor het lichaam een vorm van voeding, niet tastbaar maar opname van elektromagnetische straling.

Bent u vermoeid en futloos dan komt rood en geel licht van pas. Na een jachtige stressvolle dag zal groen licht u relaxeren en kalmeren. Zo is fel wit daglicht goed bij vermoeidheid en slaperigheid, geven blauw en groen licht een eerder kalmerend effect en geel en rood licht voor hernieuwde vitaliteit
en energie, goed om de batterijen terug op te laden.

Kleur therapie Rood


Rood
Basiseigenschappen lichamelijk:

Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen.
Rood stimuleert de lever.
Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen.
Rood is weldadig voor het spierstelsel en de linkerhersenchemiesfeer
Rode stralen brengen warmte voort, die het tastbare lichaam vitaliseerd en energie geeft.
Rood gaat irritaties tegen en de afgegeven warmte is een weldaad voor samengetrokken spieren.
Rode stralen maken warmte vrij en heffen congestie en slijmvorming op.
Rood stimuleert de zenuwen van de zintuigen en is daarom bruikbaar bij storingen op het gebied van het ruiken, zien, horen, proeven en tasten.
Rood activeert de bloedcirculatie, prikkelt de hersenvloeistof en het sympathische zenuwstelsel.
Rood bouwt hemoglobine en fibroplasten op.


Basiseigenschappen psychisch:

Rood is het vuurelement. Vuur is voor alle levende wezens
belangrijk want zonder warmte zou geen enkele beweging of activiteit mogelijk zijn.
Rood vertegenwoordigt psychologisch gezien warmte, vuur, warmbloedigheid, boosheid, humeurigheid,
gevaar en vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en werkt als een irriterend middel. Rood geeft iemand een gevoel van kracht.

Rood kan het verziende individu helpen egocentrischer te worden. In dit geval trekt het rood het ik terug naar zichzelf en dat is belangrijk, omdat deze mensen teveel op de buitenwereld en te weinig op zichzelf gericht zijn. Rood wordt ook toegepast om de extraverte persoon terug in zijn schulp te krijgen.
Rood verhoogt fysieke energie en weerstand.
Rood geeft vitaliteit en stabiliteit.
Rood stimuleert geaardheid, spontaniteit en passie.


groen


Groen
Basiseigenschappen lichamelijk:

Groen werkt in op het sympathische zenuwstelsel; het verlicht de spanning in de bloedvaten en verlaagt de  bloeddruk.
Groen verwijdt de haarvaten en roept een gevoel van warmte op.
Groen werkt emotioneel stabiliserend en stimuleert de slijmafscheiding.
Groen werkt als een slaapverwekkend middel op het zenuwstelsel in en is bruikbaar bij slapeloosheid, uitputting en geirriteerdheid.
Groen wordt geacht de kleur van vit. B.1 te zijn.
Groen bouwt spieren en weefsels op.
Groen werkt desinfecterend, doodt kiemen en bacteriën en is een antiseptisch middel.

Basiseigenschappen psychisch:
Groen is een negatieve kleur en is noch zurig noch alkalisch en kan worden gebruikt waar blauw heilzaam werkt.

Zowel lichamelijk als mentaal werkt groen verkoelend, sussend en kalmerend. Op uitgeputte mensen zal groen
aanvankelijk een gunstige invloed uitoefenen, maar zal na enige tijd bij hen toch in vermoeidheid resulteren.
Groen is een minnedrank en een seksueel tonicum.
Groen werkt emotioneel kalmerend. Bij emotionele storingen het hoofd met groen behandelen.
Groen maakt het etherisch lichaam losser en gelijkmatiger.
Groen is de kleur van energie, jeugd, groei, onervarenheid, vruchtbaarheid, hoop en nieuw leven.
Groen is de kleur van nijd, jaloezie en bijgeloof.
Groen verhoogt communicatie en sociaal karakter.
Groen ondersteunt aanvaarding en liefde.
Groen geeft balans en harmonie.


blauw

Blauw
Basiseigenschappen lichamelijk:

Blauwe stralen verhogen de stofwisseling en de vitaliteit.
Blauwe stralen bevorderen de groei.
Blauwe stralen vertragen de werking van het hart en zijn daarom goed toepasbaar bij hartkwalen.
Blauw werkt in het bijzonder op het bloed in en heeft een opwekkend effect.
Blauw heeft antiseptische eigenschappen en doodt bacteriën, het vermindert en beheerst ettervorming.
Blauw vermindert zenuwachtige opwinding.
Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen, waarop ze een kalmerende en verkoelende invloed hebben.
Blauw trekt slagaderen, aderen en haarvaten samen en verhoogt daarmee de bloeddruk.
Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen.
Blauw is de harmoniebrengende evenwichtherstellende kleur die de bloedstroom weer op een normaal niveau   kan brengen wanneer het bloed overactief en ontstoken is.

Basiseigenschappen psychisch:

Blauw werkt verkoelend, kalmerend en ontnuchterend.
Blauw is koud, elektrisch en heeft samentrekkende invloeden.
Blauw is heilzaam bij te grote opwinding.
Blauw is heilzaam in gevallen van manische depressiviteit in de manische fase (rood voor de depressieve fase).
Blauw werkt bij emotionele klachten kalmerende dan groen.
Blauw ontspant de geest en geeft creativiteit. 
Blauw werkt gunstig bij lichamelijke en psychische bijziendheid, want het richt het ik naar buiten, waardoor
het individu zich bewuster van zijn omgeving wordt en in betere harmonie met zijn omgeving kan leven.
het wordt gebruikt om de introverte persoon uit zijn schulp te halen.
Blauw is de kleur van de waarheid, toewijding, rust en oprechtheid.
Blauw is de kleur van de intuitie en de hogere geestelijke vermogens.
Blauwe stralen kunnen na een behandeling van 10 minuten vermoeien en lichte depressie veroorzaken.geel

Geel
Basiseigenschappen lichamelijk:

Geel is uitstekend voor de zenuwen en de hersenen, het stimuleert de motoriek en draagt bij aan de opbouw van de zenuwen.
Gele stralen beschikken over positieve magnetische stromen, die de zenuwen versterken en de hersenen stimuleren.
Geel oefent een stimulerende, zuiverende en eliminerende werking uit op de lever, de ingewanden en de huid, geel verleent kracht aan het spijsverteringskanaal.
Geel zuivert de bloedstroom; geel activeert het lymfatische zenuwstelsel.
Geel brengt de milt tot rust en is een purgerend, wormverdrijvend en gal afdrijvend middel.

Basiseigenschappen psychisch:

Geel is psychologisch gezien heilzaam bij moedeloosheid en melancholie. Voor de mensen uit de oudheid was geel de levensbrengende kracht.
Geel suggereert plezier, vrolijkheid, vreugde. Het is de kleur van het intellect, zij het eerder de kleur van de waarneembare kant van het intellect dan van de redenerende kant.
Geel verhoogt vrolijkheid en humor.
Geel geeft persoonlijke kracht.
Geel stimuleert intelligentie en logica.
Geel ondersteunt zonnigheid en creativiteit.


Violet

Violet
Basiseigenschappen lichamelijk:

Violet stimuleert de milt.
Violet beperkt de motorische en lymfatische zenuwen.
Violet onderdrukt hartkloppingen.
Violet voedt het bloed in de bovenste hersenen.
Violet zuivert het bloed en bouwt witte bloedlichaampjes op.
Violet handhaaft het lichaamsgewicht tussen natrium en kalium (er is sprake van dat tumoren niet kunnen  groeien in een kaliummilieu)
Violet is goed voor de groei van de botten.

Basiseigenschappen psychisch:

Violet is uitstekend geschikt voor het tot rust brengen of bedwingen van de uitwassen van geestelijke  gestoordheid.
Violet reguleert de prikkelbaarheid van gezonde mensen en houdt overmatige honger binnen de perken.
Violet is een inspirerende en spirituele kleur. Leonardo da Vinci heeft ooit gezegd " De meditatiekracht  kan onder violet licht dat door een glas in lood raam van een stille kerk valt tien maal zo groot zijn ".

In de Oosterse filosofie reguleert violet het centrum van het hoofd en wordt deze kleur de Duizendbladige lotus genoemd.

Violet verhoogt artistieke kwaliteiten.
Violet geeft verbeeldingskracht en grenzeloze stromingen.
Violet versterkt intuitie en meditatie.


oranje

Oranje
Basiseigenschappen lichamelijk:

Oranje heeft een kramp tegengaande werking; gebruik oranje voor spierkrampen en alle andere krampen.
Oranje bevordert de calciumstofwisseling in het lichaam en versterkt de longen. Spectroscopisch gezien  is oranje de kleur van calcium.
Oranje verdient aanbeveling bij abnormale perforatie van de maag en kan tevens als braakmiddel worden gebruikt.
Oranje stimuleert de melkproductie na de geboorte van een kind.
Oranje stimuleert en verhoogt de polsslag, maar oefent geen invloed uit op de bloeddruk.
Oranje heeft invloed op de milt en de pancreas en bevordert de assimilatie en de bloedsomloop.

Basiseigenschappen psychisch:

Oranje combineert lichamelijke energie met mentale kwaliteiten.
Oranje maakt de energie vrij van de milt en de pancreas.
Oranje is de kleur voor ideeën en mentale concepten.
Oranje versterkt het etherische lichaam, verlevendigt de emoties en schept een algemeen gevoel van welbehagen en opgewektheid en/of symboliseert warmte en voorspoed.
Oranje is de kleur van warmte, vuur, wilskracht en tijdelijke macht.
Oranje versterkt creativiteit en optimisme.
Oranje verhoogt enthousiasme en plezier.
Oranje stimuleert het uiten van emoties.
Oranje geeft productiviteit.


indigo

Indigo
Basiseigenschappen lichamelijk:

Indigo stimuleert de bijschildklieren en onderdrukt de werking van de schildklier.
Indigo zuivert de bloedstroom.
Indigo is elektrisch, verkoelend en ontnuchterend.
Indigo bouwt de witte bloedlichaampjes in de milt op.
Indigo vermindert of stopt overmatige bloedingen.
Indigo is goed voor de spierspanning.
indigo reguleert de pijnappelklier.

Basiseigenschappen psychisch:

Indigo kan als een verdovend middel effectief werken en volledige ongevoeligheid te weeg brengen.
Het betreft hier geen vorm van hypnose
Indigo reguleert de buitenzintuiglijke stromen van de subtiele lichamen.
Indigo beinvloedt het zien, horen en ruiken op het lichamelijke, emotionele en spirituele vlak.
Indigo zou de kleur zijn van zichtbaar paars of rodopsine (staafjes rood), dat noodzakelijk is voor het
zien van voorwerpen en het onderscheiden van vormen.
Indigo geeft toewijding en innerlijke vrede.
Indigo verhoogt kalmte en eerlijkheid.
Indigo stimuleert intuitie en verbeeldingskracht.
Indigo versterkt liefde en waarheid.


Wanneer kleuren therapie?

Je kunt gebruik maken van kleurentherapie wanneer je behoefte hebt aan de ondersteunende kracht van kleuren. Dit kan zijn bij het herstellen van ziekte, bij burn-out, of wanneer je steun nodig hebt bij veranderingen in je leven.

Je hoeft overigens niet ziek te zijn om van de positieve invloed van kleurentherapie te profiteren.

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl