VTEM Banners
Coachen en begeleiden

Wij werken met het principe van N.L.P. NLP is de afkorting voor neurolinguïstisch programmeren. NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen.


•  Neuro – Het woord neuro is een afgeleide van neuron, dat zenuwcel betekent. NLP gaat ervan uit dat innerlijke ervaringen door middel van neurologische, oftewel zintuiglijke, processen worden beleefd. Alles wat men voelt, denkt en ervaart komt volgens NLP dus voort uit het zenuwstelsel.

 
•  Linguïstisch – Linguïstisch betekent taalkundig. Door middel van taal structureert men volgens NLP de ervaringen, oftewel de neurologische processen. Uit deze ordening door taal ontstaat een systeem van ideeën, overtuigingen, herinneringen en verwachtingen. Een dergelijk systeem wordt een wereldmodel genoemd.

 
•  Programmeren – In NLP staat programmeren voor het reorganiseren van het eigen systeem, het wereldmodel. Ervaringen die zich hebben vastgezet in dat wereldmodel kunnen opnieuw worden georganiseerd en gelabeld. Deze nieuwe ‘programmering’ kan leiden tot een andere beleving van ervaringen en nieuwe mogelijkheden in de interactie met de omgeving.

Ieder mens heeft een eigen conditie van lichaam en geest.
Persoonlijke adviezen op aanvraag.

 

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl