VTEM Banners

Ontzuren/ontgiften & Ontslakken

Een van de belangrijkste mechanismes in het lichaam is het zuur-basen evenwicht. Zuren en basen krijgen wij binnen via de voeding, maar zuren worden bijvoorbeeld ook aangemaakt bij stress of intensieve lichamelijke beweging. Een teveel aan zuren kan het lichaam tijdelijk neutraliseren met basen uit mineralendepots zoals botten, huid, haren en gebit. Houdt verzuring lang aan, dan raken de mineralendepots uitgeput en kunnen er ernstigere klachten optreden.
 
Steeds vaker zien wij verzuring van het lichaam. Teveel zuren kan het lichaam belasten en kost veel energie. Op deze manier wordt de basis gelegd voor vele ziekten. Maar heel weinig mensen leggen een relatie tussen deze ziekten en een verstoring van het zuur-base evenwicht, omdat ze de samenhang niet kennen. Gezondheid gaat dan ook altijd samen met een goede balans tussen zuren en basen.

Een oude volkswijsheid zegt: "gezondheid is een aangename geur - ziekte is stank!"

vertaald citaat:

Wat nier en blaas niet kunnen uitscheiden.
dat moet de darm doen;
wat deze niet meer kan uitscheiden,
dat moet de long doen;
wanneer alle tezamen onvoldoende giften uitscheiden,
dan moet de huid bijspringen;
en wat de huid niet meer kan uitscheiden,
heeft de dood tot gevolg..."

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl