VTEM Banners

Onze ademhalingspatronen staan direct in verbinding met onze reactie op spanning en stress en kunnen onze gemoedstoestand beinvloeden.
Met name mentale stress heeft oppervlakkig ademhalen tot gevolg waardoor spanningen toenemen en de energie afneemt.

Een goede zuurstofopname en afvoer van koolstofdioxide is alleen mogelijk wanneer je diep ademhaalt en ademhaalt met het middenrif in plaats met de spieren van de borstkast.

ALGEMEEN
Uw lichaam uw levensgeschiedenis:

De vorm en houding van uw lichaam, met uw specifieke ademhalings- en bewegingspatroon, zijn de gestolde Weergaven van uw levensgeschiedenis.
Alle emotionele ervaringen (zowel vreugdevolle als pijnlijke) liggen opgeslagen in de cellen, weefsels en spieren van uw lichaam en kneedden uw lichaam tot de huidige vorm en conditie.

Massage is goed om de algemene gezondheid te bevorderen en uw weerstand te verhogen en om u zowel fysiek als mentaal in conditie te houden.


Lees ook : Ademhalen & ademhalen is gevoelens ervaren

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl