VTEM Banners

WELL-NESS is een oud Engels woord dat in het midden van de twintigste eeuw het nieuwe begrip werd voor enerzijds geestelijk welbevinden (WELL-being) en anderzijds een goede lichamelijke conditie (fit-NESS).

Met name door de groeiende prestatiedruk in onze moderne maatschappij en een groter wordende groep ouder wordende mens,  die ten volste willen genieten van het leven, is wellness aan een ware opmars begonnen.

In tegenstelling tot een behandeling waar ziekte aan ten grondslag ligt, werkt wellness zonder diagnose. Wellness is als het ware de kunst van de aanraking op alle daarvoor denkbare niveau's, met behulp van het zien, horen, ruiken, proeven, aanraken, waarbij alle zintuigen worden beroerd en gestimuleerd met behulp van o.a.  kleuren, geuren, muziek, warmte, oliĆ«n, massages, beweging, ademhalingstechnieken, ontspanning, etc.
 Wellness vormt als het ware de aanraking van het hele ik-zijn: lichaam en geest.

De mens voelt zich beter na wellness. Het is een ultieme vorm van tot jezelf komen en een preventief optreden tegen allerlei ziektes die om de hoek loeren.
Vooral in onze maatschappij is dat niet onbelangrijk.


Inderdaad, een gezonde geest in een gezond lichaam, oftewel mens sana in corpore sano. De mens wordt er steeds meer van doordrongen dat lichaam en geest in harmonie met elkaar moeten bestaan.

Wellnesstraining voor body and mind is zelf willen werken aan uw eigen welzijn van lichaam en geest. En bewust van het leven willen genieten om vitaal gezond ouder te worden.

          Samenkomen is een begin;
          Samen blijven is vooruitgang;
          Samenwerken is succes"

                                          Jo-IngDia Nederland

Contact

Bezoekadres :
Oeverlandenweg 2
7944 HZ Meppel

Tel: 06 - 134 875 45
B.g.g.: 06 - 213 914 56
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.jo-ingdia.nl